Håndværkerprojekt

Arkitektfirmaet ArkZo tilbyder med “håndværkerprojekt”, hvad vi kalder for hovedprojektet med tilhørende byggetilsyn.

I forbindelse med indhentning af tilbud fra håndværkerne sker dette oftest på et så ringe grundlag at håndværkerne føler sig nødsaget til, at indsætte en vis sikkerhedsmargin i deres udarbejdede tilbud. Det er værd at huske, at de fleste byggeprojekter udbydes efter kriteriet laveste pris. Hermed opnår bygherren aldrig den økonomiske gevinst som med ganske få midler ville kunne have sikret et billigere projekt og med en bedre kvalitet som slut resultat.

Håndværkerprojektet er især velegnet til de bygherre som ikke er vant til at beskæftige sig med byggeri og som har behov for en rådgiver som kan guide dem igennem de komplekse beslutninger. Ved at anvende Arkitektfirmaet ArkZo vil vi være jeres rådgiver under hele byggeprocessen og sikre, at I som bygherre får den rette kvalitet til den aftalte tid.

Gennemførelse af projektet vil blive gennemført i tæt dialog med jer som bygherre, samt de entreret håndværker. Hermed bidrager vi til en byggeproces, hvor beslutningerne træffes på de rigtige tidspunkter, hvilket bidrager til at projektets økonomi ikke overskrider. ​At anvende en bygherrerådgiver i forbindelse med indhentning af tilbud samt gennemførelse af et byggeprojekt er ikke et fordyrende led, men en besparelse i det samlede projekt som opnås ved at have en stram styring på de indgåede aftaler i byggeprocessen.

Til indhentning af tilbud samt styring af byggeprocessen udarbejdes følgende:

Tegningsmaterialet indenholder følgende:

  • Tegningsliste
  • Situationsplan
  • Grundplan/-er
  • Facadeopstalter
  • Plan/-er for regnvand & kloak tilslutning
  • Detalje/-er i det omfang der er nødvendigt for redegøre for bygningen

Udbudsmateriale:

  • Byggesagsbeskrivelse​
  • Arbejdsbeskrivelse med tilhørende bygningsdelsbeskrivelser
  • Udbudsbrev

Lad os tage en snak

På vores base som arkitekt i Odense har vi en arkitekt og en teknisk designer til at rådgive og arbejde for jer.

Lad os komme i gang

29 70 36 96
info@arkzo.dk