Myndighedsprojekt

Arkitektfirmaet ArkZo tilbyder med “Myndighedsprojekt” – hvad vi kalder for myndighedspakken.

I forbindelse med de fleste byggeprojekter skal der indsendes projektmateriale til myndighederne til anvendelse af deres behandling af byggesagen. Her er der nogle helt konkrete dokumenter som de efterlyser, men der kan dog forekomme variationer imellem de enkelte kommuner. Mange har en idé om, at et myndighedsprojekt kun er til brug for indhentning af en byggetilladelse og derfor blot kan udføres som et skitseoplæg. Arkitektfirmaet ArkZo nævner nedenfor to grunde til, hvorfor vi mener at projektmaterialet ikke bør udarbejdes på skitseniveau:

  • Myndighederne er som udgangspunkt ligeglade med hvordan tegningsmaterialet udarbejdes, da ansvaret for gældende lovgivning påhviler den enkelte bygherre.
  • Tegningsmateriale udarbejdet på dette niveau skal anvendes til den videre bearbejdning af projektmaterialet til håndværkerne. Man bør derfor have afklaret bygningens geometri samt ønsker til konstruktioner og materialer som kan have indflydelse på jeres projekts økonomi.

Til behandling af byggesagen efterlyser Kommunen følgende dokumenter:

Tegningsmaterialet indenholder følgende:

  • Tegningsliste
  • Situationsplan
  • Grundplan/-er
  • Facadeopstalter
  • Plan/-er for regnvand & kloak tilslutning

Statisk analyse eller statisk projekteringsrapport

Energi dokumentation:

  • Energiramme med tilhørende u-værdier (kun ved nybyggeri)
  • Varmetabsramme med tilhørende u-værdier (kun ved tilbygning eller renovering)

​Afslutning for myndighedsprjekt er en gennemgang af det udarbejdet projektmateriale, hvor projektet udleveres digitalt som PDF.

Lad os tage en snak

På vores base som arkitekt i Odense har vi en arkitekt og en teknisk designer til at rådgive og arbejde for jer.

Lad os komme i gang

29 70 36 96
info@arkzo.dk