Egen tegnestue – få rådgivning af en arkitekt

Arkitektfirmaet ArkZo tilbyder professionel rådgivning i forbindelse med jeres byggeprojekt, hvad end det er nybyg, I har i tankerne, eller blot en til- eller ombygning.

Vi har egen tegnestue, hvor der sidder dygtige og alsidige arkitekter, der gerne kommer med sit ”inspirations-input”. Her har I mulighed for i samarbejde med en professionel rådgiver, at gennemgå og planlægge den proces I måtte skulle gennemgå med jeres projekt. Vi hjælper gerne kunder fra hele Fyn, og har især mange projekter omkring Odense og Nyborg. Men skriv endelig også til os, hvis du planlægger at bygge udenfor disse områder.

Hvorfor ombygning eller tilbygning?

Når pladsen eller boligens funktionalitet ikke stemmer overens med familiens behov, opstår der ofte en tvivl om den videre proces. Skal vi sælge eksisterende bolig eller kan den nuværende tilpasses vores behov mht. stil og m²? Når I går og drømmer om at bygge nyt eller bygge til, så kontakt os gerne for en uforpligtende pris fra vores tegnestue.

Hvad kan vores tegnestue gøre for jeres projekt?

​​Arkitektens inspirations-input består af en færdig løsning, hvor I efterfølgende får udleveret en projektmappe eller planche. Den kan anvendes til indhentning af en vurdering hos ejendomsmægleren eller i banken.

Hvordan ser processen ud?

​I Skitseforslaget kommer arkitekten hjem til jer i 1-2 timer og sammen gennemgår I eksisterende forhold og snakker om muligheder, der er i jeres projekt. Vores tegnestue foretager en opmåling af eksisterende forhold, hvis ikke sådanne dokumenter forefindes allerede.

Herefter tager arkitekten tilbage til kontoret og udarbejder projektforslaget ud fra de kommende forhold, hvilket typisk indeholder følgende – med forbehold for projektets størrelse, kompleksitet, omfang samt type af projekt.​

Kontakt vores tegnestue og indhent et tilbud på skitseforslag

Vi besvarer med glæde alle spørgsmål, I måtte have til vores ydelser. På hjemmesiden kan I også se, hvilke projekter vores tegnestue tidligere har stået for.

Hvis I har spørgsmål til priser eller ydelser, så er I altid velkomne til at kontakte vores tegnestue på telefon 29 70 36 96 eller skrive til vores e-mail info@arkzo.dk.

Idéoplæg ved til- og ombygning

Kun 16.995,- alt inkl.*

Et skitseprojekt til om- og tilbygning indeholder følgende:

 • ​Indledende møde hvor I fortæller om jeres ønsker og forventninger ift. areal, rum, budget, stil og form
 • Plan- og indretningstegninger
 • Principsnit
 • 2D-facadetegninger samt aksonometrisk tegninger af de fire verdenshjørner
 • 3D-illustrationer af boligens eksteriør
 • Gennemgang af bygningen vha. Virtuel Reality – der afleveres efterfølgende en digital fil, som også kan anvendes på Android og Iphones styresystemer.
 • Overslagsbudget med udgangspunkt i projektets m2
 • Tidsplan for projektets forskellige faser
 • Præsentation af skitseforslaget på kontoret hos Arkitektfirmaet ArkZo, hvor der også udleveres en projektmappe
 • Det forudsættes at der forefindes eksisterende tegninger for ejendommen med nuværende forhold og med målangivelse, ellers afregnes en timepris på kr. 750,- ekskl. moms.

Der tages forbehold for forkerte mål/målangivelserne på eksisterende tegningsgrundlag.

*For tilbygningsprojekter op til 50 m².

Idéoplæg ved nybyggeri

Kun 32.995,- alt inkl.**

​Et skitseprojekt som idéoplæg til nybyggeri indeholder følgende:

 • ​Indledende møde, hvor I fortæller om jeres ønsker og forventninger ift. areal, rum, budget, stil og form
 • Plan- og indretningstegninger
 • Principsnit
 • 2D-facadetegninger samt aksonometrisk tegninger af de fire verdenshjørner
 • 3D-illustrationer af boligens eksteriør
 • Gennemgang af bygningen vha. Virtuel Reality – der afleveres efterfølgende en digital fil, som også kan anvendes på Android og Iphones styresystemer
 • Overslagsbudget med udgangspunkt i projektets m².
 • Tidsplan for projektets forskellige faser
 • Økonomisk overslag baseret på projektets m²
 • 3D-fotorealistiske visualiseringer af interiør (2-3 stk.) og eksteriør (2-3 stk.)
 • Præsentation af skitseforslaget på kontoret hos Arkitektfirmaet ArkZo, hvor der også udleveres en projektmappe.

​**For nybyggeri op til 150 m². Dette arbejde afregnes med en timepris på kr. 750,- ekskl. moms.

Tilsyn

Kun 3.750,- alt inkl. (per udført tilsyn)

Tilsyn i forbindelse med én om-, til-, ​og nybygning:

 • Tilsyn af byggeriet i forbindelse med udførelse
 • Tilsynsrapport udarbejdet efter hvert tilsyn
 • Digital fremsendelse af observeret fejl og mangler til håndværkerne løbende​

Byggeansøgning

Kun 8.495,- alt inkl.

Hjælp i forbindelse med indsendelse af byggeandragende til myndighederne digitalt via “Byg og Miljø” (BOM). Bemærk indeholder ikke udarbejdelse af tegningsmateriale. Gennemførelse af byggeansøgning i forbindelse med et byggeri på 150 m² i ét plan indeholder følgende:

 • Håndtering af den digtale byggeansøgning via “BOM”
 • Kommunikation med kommunen vedr. byggesagen
 • Fuldmagtserklæring for bygge- & dispensationsansøgning
 • Projektbeskrivelse
 • Argumentation for byggeret og helhedsvurdering
 • Brand- og konstruktionsmæssige redegørelser iht. brand- og konstruktionsklasser
 • Vurdering og angivelse af tekniske forhold som tilbygningen er omfattet af

Lad os tage en snak

På vores base som arkitekt i Odense har vi en arkitekt og en teknisk designer til at rådgive og arbejde for jer.

Lad os komme i gang

29 70 36 96
info@arkzo.dk